Info & Protokoll

 

Årsmöte Hassela Rid och Körklubb 22 februari 2015 

i klubbstugan.

Närvarande: Carina Widlund, Maria Östlund, Anneli Djurman, Elsy Eriksson, Maja Wikström, Lena Mikaelsson, P-O, Lisa Lövgren, Betty-Ann Hagberg Jakobsen.

1. Carina öppnade mötet, hälsade välkommen och läste upp dagordningen.

2. Valdes Carina till ordförande för årsmötet. 

3. Valdes Betty-Ann till sekreterare för årsmötet.

4. Justering av röstlängd.

5. Valdes Lisa och Anneli  till justerare.

6. Dagordningen godkändes.

7. Godkändes årsmöteskallelsen.

8. Betty-Ann läste upp verksamhetsberättelsen,som godkändes.

9. Maria läste upp kassarapporten,vilken godkändes.

10. Mötets förslag på kommande verksamhet:

Agility,föreläsningar, vårträff den 26 april, WE clinic, gå på tur, 6 juni, djurens dag, långritt.

11. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

12. Omvaldes Carina till ordförande.

13. Valdes Maria till ny kassör efter Monica som avsagt sig. Valdes Anneli och Kajsa till ordinarie ledamöter. Omvaldes Betty-Ann till sekreterare.

14. Valdes Elsy och Lena till suppleanter.

15. Omvaldes Carina och Maria till Rallyrepresentanter.

16. Pratades om ev. el till stugan. Hunduppvisning på Hästrallyt. Ev bjuda hit SISU (idrottsutbildnarna). Styrelsen tar beslut om extra årsmöte gällande eventuellt namnbyte för klubben.

17. Nästa styrelsemöte hålls i klubbstugan 8 mars kl 18.00.

18. Mötet avslutades och klubben bjöd på tårta och kaffe.

Vid pennan: Betty-Ann Hagberg Jakobsen

Justeras: Anneli Djurman och Elisabet Lövgren

 

 ** Vid styrelsemötet den 8/3  ändrades datumet för vårträffen till den 19/4 **

                    __________________________________ 

 

Info HROKK

 

Årsmöte hölls den 3 februari hemma hos Elin & Grover i Halls.

Vi kommer att ha en "vårupptakt" på ridbanan söndagen den 28 april klockan 11.00. Alla är välkomna,med häst eller hund eller utan! Vi gör lite roliga saker och umgås. Var och en tar med sig eget fika,möjlighet till att grilla finns. 

Söndagen den 12 maj blir det bruksridning uppe på klubbens ridbana. Mer info kommer!

Årets hästrally går i år i Harmånger. Nytt för i år är att det blir en funktionärsträff veckan innan rallyt. Där får de som ska hjälpa till veta vad de ska göra. få protokoll mm. Det innebär att de flesta funktionärer kan åka direkt till sin station,behöver inte åka till tävlingsplatsen på morgonen. Vi hoppas och tror att det ska underlätta för alla. Dessutom bjuds det på något att äta,samt fika.

Våren är ju försenad och allt med det,men jag lovar att det kommer att bli en arbetskväll framöver! Datum bestäms på nästa styrelsemöte den 14 april.

Hör av dig till någon i styrelsen om du undrar över något,har synpunkter eller ideer.

Väl mött den 28:e !

Carina Widlund

                              

 ______________________________________________

Årsmöte Hassela Rid & Körklubb 3 feb 2013

Årsmöte hemma hos Elin och Grover Östberg.

Närvarande: Carina Widlund, Elin Östberg, Agneta Lund, Maja Wikström, Maria Eriksson och Betty-Ann Hagberg- Jacobsen

1. Carina hälsade välkommen

2. Carina Widlund valdes till ordförande för mötet

3. B-A valdes till sekreterare för mötet

4. Justering av röstlängd

5. Elin och Netan utsågs till justerare.

6. Dagordningen upplästes och godkändes

7.Godkändes årsmöteskallelsen

8. Carina föredrog verksamhetsberättelsen: Rallyt, hundpromenader, aktiviteter på volten, hundkurs vid två tillfällen, arbetsdag på volten samt inköp av bomhållare och agilityutrustning.

9. Netan föredrog kassarapport.

10. Beslöts ha en träff på volten i april, bruksridning på volten den 12 maj kl 10.00, samt en långritt.

11. Styrelsen gavs ansvarsfrihet

12. Carina omvaldes till ordförande

13. Elin, Netan och Betty-Ann omvaldes till ledamöter, samt Maria, nyval.

14.Till suppleanter omvaldes Elsy, Kajsa, nyval

15.Till representanter till Rallyt valdes Carina, Elin och Maria

16. Beslutade om att leja in någon att hyvla volten. Carina och Grover hör sig för. 

Vore roligt om vi kunde starta barnverksamhet inom häst. Maria pratar med Eva Hammarlund,Gnarp om det.

Rallyt körs i år den 29-30 juni i Harmånger. Datum för vår arbetsdag bestäms senare.

17. Nästa styrelsemöte hålls den 14 april kl 18.30 hos Maria.

18. Mötet avslutades och vi bjöds på kaffe med dopp.

 

Vid pennan

Betty-Ann Hagberg Jakobsen,sekreterare

Justeras

Elin Östberg & Agneta Lund